Het altruïstische belast als ware het commerce

  • Jan Tuerlinckx 
    Kenneth Erneste
    Advocaten | Tuerlinckx Tax Lawyers
  • Level: geavanceerd
  • 1 uur
  • Onbeperkte toegang
Write your awesome label here.
info
Prijs inclusief BTW
  • Duurtijd webinar: 1 uur
  • Attest beschikbaar

Hoe rigide worden de bepalingen m.b.t. de rechtspersonenbelasting geïnterpreteerd?

De rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting verschillen substantieel van elkaar. De kwalificatiegrens als rechtspersoon onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of de vennootschapsbelasting is echter flinterdun en zeer genuanceerd.

We stellen ook vast dat feitelijke en diffuse criteria voor een fiscale kwalificatie de belastingplichtige quasi automatisch in de armen van de Dienst Voorafgaande Beslissingen drijft.

Concreet onderzoeken we hoe rigide de bepalingen met betrekking tot de rechtspersonenbelasting geïnterpreteerd worden, gelet op het feit dat de rechtspersonenbelasting een substantieel gunstiger regime is dan de vennootschapsbelasting.