Boekhoudrecht | Waarderingsbeginselen van het Belgisch boekhoudrecht

  • Patrick Valckx
    Bedrijfsrevisor
  • Level: geavanceerd
  • 3 uur
  • 6 maanden
Write your awesome label here.
INFO
Prijs inclusief BTW 
  • Duurtijd webinar: 3 uur 
  • Attest beschikbaar 

Een gestructureerde wandeling doorheen de wetgeving van het Belgisch boekhoudrecht 

Het Belgische boekhoud- en jaarrekeningrecht is terug te vinden in diverse wetten en uitvoerings-KB’s. Daarnaast vormen de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een uitgebreide en belangrijke informatiebron voor allerhande waarderingsvraagstukken en toepassing van de wettelijke boekhoudbepalingen.

Deze uiteenzetting maakt een gestructureerde wandeling doorheen de wetgeving en het normatief kader en geeft een antwoord op vragen zoals:

Wie is een boekhoudplichtige onderneming?
Welke onderneming moet welke type van boekhouding voeren?
Wat is een vereenvoudigde boekhouding?
Welke algemene waarderingsgrondslagen en waarderingsregels zijn ingeschreven in de Belgische boekhoudwet?
Wat is de definitie van aanschaffingswaarde?
Wat zijn afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en herwaarderingen?