CBN-adviezen 2021

  • Jan Verhoeye 
    Accountant | Belastingconsulent | Docent | Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen 
  • Level: geavanceerd
  • 2,5 uur
  • 2 weken
Write your awesome label here.
info
Prijs inclusief BTW
Leden van BAB-BKR Antwerpen ontvangen een voucher!

  • Duurtijd webinar: 2,5 uur
  • Attest beschikbaar 

Duiding bij recent gepubliceerde rechtspraak

Tijdens dit seminarie worden de recente CBN-adviezen besproken. Daarbij gaat de aandacht ook naar de boekhoud- en jaarrekeningrechtelijke gevolgen van de introductie van het nieuwe WVV. Zo wordt de alarmbelprocedure besproken en de appreciatie daarvan binnen een besloten vennootschap.

Tevens wordt het lot van het liquiditeitsverslag en de door de algemene vergadering besliste uitkering van dividenden en tantième besproken. Daarnaast wordt het wellicht wijzigend standpunt van de CBN besproken met betrekking tot kleine en micro vennootschappen. Ook de nieuwe regels binnen het WVV met betrekking tot herwaarderingsmeerwaarden komen aan bod evenals de boekingen met betrekking tot de fiscale wederopbouwreserve samen met de boekhoudrechtelijke verplichtingen van maatschappen.

Volledigheidshalve wordt een kort overzicht gegeven van de overige recente adviezen van de CBN met telkens de kern van die adviezen zodat u als beroepsbeoefenaar weet welke adviezen bestaan en wat de finaliteit daarvan is.