Deontologie | Kwaliteitstoetsing

  • Jos De Blay
    Accountant
  • Level: geavanceerd
  • 5,5 uur
  • 6 maanden
Write your awesome label here.
Info
Prijs inclusief BTW 
  • Duurtijd webinar: 5,5 uur
  • Attest beschikbaar

Het nieuwe wettelijke kader gedetailleerd toegelicht

De deontologie is de ruggengraat van de beroepen van gecertificeerde accountants en belastingadviseurs.

In deze opleiding wordt het nieuwe wettelijke kader gedetailleerd toegelicht, met inbegrip van de praktische werking van het ITAA. Ook behandelen we belangrijke items zoals wat onze al dan niet voorbehouden activiteiten zijn en wie ze mag uitoefenen. Hoe passen we de regels van onafhankelijkheid toe in onze beroepen, welke bestuursmandaten mogen we opnemen en wat is de kwaliteitstoetsing? Welke samenwerkingsverbanden kunnen we aangaan? Maar ook tal van praktische tips rond de opdrachtbrief, kantoororganisatie, publiciteit, erelonen, enz…

We behandelen ook onze strafrechtelijke plicht tot het respecteren van het beroepsgeheim. Het breed gamma van activiteiten van onze beroepen vergt uiteraard een verplichting tot permanente vorming. Bij dat alles kunnen we er niet omheen dat we ook de nodige tijd dienen te reserveren om onze burgerrechtelijke, tuchtrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid te behandelen, en daaraan gekoppeld de tuchtprocedure in het instituut.

In de marge worden ook kort enkele essentiële punten van de antiwitwaswetgeving toegelicht.