Verlaagde RV op dividenden: VVPRbis en liquidatiereserves 

  • Yves Verdingh 
    Head of Tax | BNP Paribas Fortis 
  • Level: geavanceerd 
  • 2 uur  
  • 2 weken
Write your awesome label here.
INFO 
Prijs incl. BTW
  • Duurtijd webinar: 2 uur
  • Attest beschikbaar

De twee bekende mogelijkheden tot verlaagde roerende voorheffing op dividenden worden besproken: VVPRbis en liquidatiereserves.

Vooreerst wordt uitgebreid stilgestaan bij de recente wijzigingen aangebracht aan het VVPRbis regime inzake preferent karakter van de aandelen en de verplichting tot volstorting. Ook wordt de invloed van de uitkering van interimdividenden en tussentijdse dividenden op het VVPRbis regime toegelicht.

Daarnaast wordt de aanleg van liquidatiereserves besproken: voorwaarden voor de aanleg, timing van de uitkering en de recente ruling over het aanleggen van een liquidatiereserve “op maat”.