Eindejaarsverrichtingen en jaarrekening 2021

  • Patrick Valckx
    Accountant - Bedrijfsrevisor 
  • Level: geavanceerd 
  • 2 uur  
  • 2 weken
Write your awesome label here.
INFO 
Prijs incl. BTW
  • Duurtijd webinar: 2 uur
  • Attest beschikbaar

Praktijkgericht seminarie over het invullen van de verschillende secties en sub-secties van de jaarrekening 

Het accuraat opstellen en het tijdig neerleggen van de jaarrekening volgens de verplichte wettelijke schema’s is voor de beroepsbeoefenaar en het bestuursorgaan jaarlijks een belangrijk event in het ondernemingsgebeuren.

Deze uiteenzetting geeft u een gedetailleerd overzicht van het algemeen wettelijk en normatief kader voor het opmaken van de jaarrekening met inbegrip van alle noodzakelijke inlichtingen in de toelichting.

Er wordt een praktijkgerichte commentaar gegeven bij het invullen van de verschillende secties en sub-secties van de jaarrekening volgens het verkort standaardmodel. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de belangrijkste eindejaarsverrichtingen, toepasselijke adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, de volledigheid van de toelichting, praktijkervaringen en actualia evenals de vennootschapswettelijke aspecten met betrekking tot de jaarrekening.