Financiële analyse

  • Jimmy Cattrysse
    Bedrijfsrevisor
  • Level: geavanceerd
  • 2,5 uur
  • 6 maanden
Write your awesome label here.
info
Prijs inclusief BTW 
  • Duurtijd webinar: 2,5 uur
  • Attest beschikbaar

Liquiditeit
Solvabiliteit Rendabiliteit
Toegevoegde waarde

Financiële overzichten zoals de jaarrekening geven een beeld van het vermogen, de financiële toestand en het resultaat van de vennootschap.

Voor het cijferberoep is het van belang te begrijpen hoe dit beeld tot stand komt door analyse van grootheden zoals winst, balanstotaal en omzet, aangevuld met analyse van verhoudingsgetallen of ratio’s.

In dit seminarie worden de voornaamste ratio’s besproken inzake liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit en toegevoegde waarde. Er wordt op toegankelijke wijze toegelicht hoe ratio’s een aanvulling zijn bij de financiële bedragen uit de financiële overzichten, hoe de voornaamste ratio’s worden berekend en welke aanpassingen er nodig zijn aan teller en noemer.