De wreedheid van de forfaitaire belastbare basis

  • Pieter Willems
    Emily Polfliet
    Advocaten | Tuerlinckx Tax Lawyers
  • Level: geavanceerd
  • 1 uur
  • Onbeperkte toegang
Write your awesome label here.
info
Prijs inclusief BTW 
  • Duurtijd webinar: 1 uur
  • Attest beschikbaar

De forfaitaire waardering van o.a. renteloze leningen

Het bewijs dat een bepaalde rentevoet marktconform is, komt op basis van artikel 49 en 55 WIB toe aan de belastingplichtige. Bij deze bewijslevering zullen de belastingplichtige en de fiscale administratie er rekening mee moeten houden dat marktconformiteit in werkelijkheid niet bestaat.

Het gaat om een bandbreedte van allerlei rentes die courant zijn op de markt tussen onafhankelijke partijen. Wij gaan dieper in op artikel 18 KB/WIB en de forfaitaire waardering van onder andere renteloze leningen.

In een belanghebbend arrest van het hof van beroep te Antwerpen laat zij de belastingplichtige toe om het bewijs tegen artikel 18 KB/WIB te leveren.