Update personenbelasting 2021

  • Pieter Debbaut
    Hoofd- en eindredacteur Belastinggids | Fiscaal adviseur Liantis | Docent Fiscale Hogeschool 
  • Level: geavanceerd
  • 4 uur
  • 4 weken
Write your awesome label here.
info
Prijs inclusief BTW 
Leden van BAB-BKR Antwerpen ontvangen een voucher!
  • Duurtijd webinar: 4 uur
  • Attest beschikbaar

Uw jaarlijkse update personenbelasting

Fiscale gevolgen van de (vele) corona-maatregelen voor zelfstandigen en particulieren:

• Zal een werknemer die tijdelijk ‘corona’-werkloos is geweest, nog veel belasting moeten bijbetalen?
• Hoe worden de uitkeringen in het kader van het crisis-, relance- of klassiek overbruggingsrecht belast?
• Zijn de gewestelijke en lokale corona-premies belastbaar?
• Mijn studerende zoon of dochter heeft in 2020 veel meer uren studentenarbeid gepresteerd. Is hij/zij nog fiscaal ten laste?
• Wat is de impact van de corona-maatregelen op de opbouw van mijn aanvullende pensioen van de 2e pijler (IPT, VAPZ en POZ)?

Andere corona-maatregelen:

Het fiscaal regime van in 2020 betaalde corona-giften, van belasting vrijgestelde overuren, de Tax Shelter voor ‘getroffen’ ondernemingen, de consumptiecheques, de belastingvrije thuiswerkvergoeding, de ‘verhoogde’ investeringsaftrek, de voorafbetalingen voor aj. 2021, de terugname van de carry back, …

Niet-corona gerelateerde wijzigingen:


• De ‘bevriezing’ van fiscale federale grensbedragen
• Personen ten laste die minstens 65 jaar zijn én zorgbehoevend: extra voorwaarde vanaf aj. 2022
• De aangifte van buitenlandse onroerende goederen voor aj. 2021 en volgende (nieuwe regeling)
• Voordelen alle aard en bedrijfswagens
• De aftrekbaarheid van autokosten
• Federale en gewestelijke belastingverminderingen: wijziging m.b.t. de kinderopvangkosten, giften en dienstencheques
• Gewestelijke belastingkredieten: de versterking en versoepeling van de Vlaamse winwinlening en Waalse ‘coup de pouce’-lening en de invoering van de Vlaamse vriendenaandelen en de Brusselse proxi-lening
• De nieuwe regeling voor verenigingswerkers en inkomsten uit de deeleconomie
• Een nieuwe belastingvermindering voor ‘kwijtgescholden’ huur

Overige belangrijke topics:


• Het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA): aandachtspunten
• Kinderen ten laste van feitelijk samenwonenden
• De fiscale co-ouderschapsregeling: voor- en nadelen
• De combinatie/cumulatie van het federaal langetermijnsparen en gewestelijke Vlaamse (geïntegreerde) woonbonus
• Een pandwissel of hypotheekoverdracht en behoud van de Vlaamse (geïntegreerde) woonbonus: wat zijn de mogelijkheden?