IFRS  

  • Carl Rombaut
    Bedrijfsrevisor 
  • Level: geavanceerd 
  • 12,5 uur  
  • 6 maanden
Write your awesome label here.
INFO 
Prijs incl. BTW
  • Duurtijd webinars: 12,5 uur
  • Attest beschikbaar

Een doorgedreven overzicht in de vereisten van de verschillende IFRS standaarden op het niveau waardering, presentatie en toelichting.  

U wordt gewezen op de verschillen met de Belgische en Europese wetgeving.

Verder wordt er iets langer stilgestaan bij de nieuwere standaarden waaronder IFRS 15 en IFRS 16 en de impact op de financiële rapportering.

Bijkomende aandacht zal worden gegeven aan de standaarden die te maken hebben met consolidatie. De verschillen met de Belgische wetgeving worden hier uitgelicht.

In mindere belangrijke mate wordt er stilgestaan bij de standaarden die van toepassing zijn voor beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeringsondernemingen.

Er wordt vooral aandacht besteed aan de impact van deze standaarden voor de ondernemingen die deze standaarden wensen te gebruiken in hun rapportering, zonder evenwel beursgenoteerd te zijn. Er is met andere woorden wel wat toegevoegde waarde te rapen voor de stagiair accountant in het kader van zijn rapportering. Belastingadviseurs kunnen hier mogelijk ook de nodige inspiratie vinden met betrekking tot waarderingsgrondslagen die de Minister van Financiën in het kader van een mogelijke hervorming zou kunnen gebruiken om de jaarlijkse belastbare basis naar boven te krijgen.