Vennootschapsrecht

  • Noëmie Callaert, Pieter Willems e.a.
    Advocaten
  • Level: geavanceerd
  • 12,5 uur
  • 6 maanden
Write your awesome label here.
Info
Prijs inclusief BTW 
  • Duurtijd webinar: 12,5 uur
  • Attest beschikbaar 

Het Belgisch vennootschapsrecht beslaat op extensieve wijze het leven van een vennootschap: van oprichting tot beëindiging over alle mogelijke geschillen op vlak van aandeelhouderschap en/of bestuur heen.

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wou de wetgever het Belgisch vennootschapsrecht via flexibilisering, modernisering, uniformisering en vooral vereenvoudiging thans ook aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders.

In deze cursus wordt enerzijds het leven van een Belgische vennootschap onder het WVV geschetst in 10 topics, met specifieke aandacht voor de relevante vennootschapsrechtelijke bepalingen met oog op het ITAA bekwaamheidsexamen.

Anderzijds wordt ruim stilgestaan bij: 
• Maatschap
• Non-profit
• BV, CV en NV
• Bestuurdersaansprakelijkheid
• Herstructurering van vennootschappen