KPI's - Strategisch rapporteren

  • Peter Manet
    Zelfstandig trainer en expert consultant | Manet Management in Motion bvba
    Professor aan Ehsal Management School
  • Level: geavanceerd
  • 2,5 uur
  • 2 weken
Write your awesome label here.
info
Prijs inclusief BTW
Leden van BAB-BKR Antwerpen ontvangen een voucher!

  • Duurtijd webinar: 2,5 uur
  • Attest beschbikaar

Zet een meet- en rapporteringssysteem op vanuit de strategische keuzes van uw organisatie

De laatste jaren zijn ‘strategie’ denkoefeningen en -workshops een ‘must’ geworden in tal van organisaties. Misschien ook wel in uw kantoor. In de praktijk worden de vastgelegde strategische keuzes echter niet of te weinig geïmplementeerd. Reden hiervoor: er is te weinig focus is op de gekozen strategie.

Hoewel er vaak kan 'gemanaged’ worden vanuit het buikgevoel is het inzicht hebben in interne en externe prestaties van onze organisatie een must. Hier biedt een goed onderbouwde en praktisch haalbare balanced scorecard in vele gevallen soelaas.

Indien een organisatie niet de ‘juiste’ dingen meet verbergen managers en medewerkers zich vaak achter anekdotes en wordt er vooral gefocused op korte termijn indicatoren, veelal van financiële aard. Indien we er echter in slagen om een meet- en rapporteringssysteem op te zetten vanuit de strategische keuzes van de organisatie en dit ook werkelijk als een daadkrachtig sturingsinstrument gaan hanteren, versterken we onze interne én concurrentiële positie op een tastbare manier.

Betere sturing en communicatie door de éssentiële informatie vormt de aanzet tot het verhogen van de echte waarde van onze organisatie. Dit geldt voor bedrijven waar we als externe adviseur opereren, maar vooral…. dit geldt nog meer voor onze eigen professionele organisaties.

Theorie en praktijk, overgoten met een vleugje ‘overdrijving’…..

Programma:
Situering
Toegenomen belang van missie en strategie
Waarom onze strategische keuzes niet omgezet worden in echte resultaten
Is de ‘balanced scorecard’ de oplossing?
Kritische succesfactoren en types KPI’s (Key Performance Indicators)
Het proces van ‘strategie-implementatie/realisatie’
Toelichting bij een aantal bedrijfscases