Boekhoudrecht | Specifieke waarderingsregels - rubrieken balans en resultatenrekening

  • Patrick Valckx
    Bedrijfsrevisor
  • Level: geavanceerd
  • 4 uur 
  • 6 maanden
Write your awesome label here.
Info
Prijs inclusief BTW 
  • Duurtijd webinar: 4 uur 
  • Attest beschikbaar

De waarderingsmogelijkheden per rubriek

Naast de algemene waarderingsregels bestaan er talrijke specifieke waarderingsregels per rubriek van de balans en resultatenrekening. Het bestuursorgaan bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris rekening houdend met de eigen kenmerken van de onderneming.

De opstellers van jaarrekeningen beschikken binnen het raam van de Belgische boekhoudwetgeving en de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen over een waaier van mogelijkheden om activa en passiva, kosten en opbrengsten en rechten en verplichtingen te waarderen.

Deze conferentie doorloopt de balans en resultatenrekening en geeft een overzicht van de inhoud, presentatie en waarderingsmogelijkheden per rubriek. Aandacht wordt ook besteed aan enkele geselecteerde specifieke knelpuntboekingen.