Onroerend (ver)goed onder de loep

  • Jan Tuerlinckx 
    Kenneth Van Acker
    Advocaten | Tuerlinckx Tax Lawyers
  • Level: geavanceerd
  • 1 uur
  • Onbeperkte toegang
Write your awesome label here.
info
Prijs inclusief BTW 
  • Duurtijd webinar: 1 uur
  • Attest beschikbaar

Rechtspraakevolutie helder in kaart gebracht

De fiscale aftrekbaarheid van kosten met betrekking tot onroerend goed in de vennootschapsbelasting is anno 2020 een van de meest rechtsonzekere materies binnen het fiscaal recht.

We nemen de zogenaamde bezoldigingstheorie als willekeurig voorbeeld, waarbij onroerende goederen bij wijze van verloning ter beschikking worden gesteld aan de bedrijfsleider.

In deze bijdrage willen we in eerste instantie de hiervoor vermelde rechtspraakevolutie helder en gestructureerd in kaart brengen. We besteden ook aandacht aan de casuïstiek over de verkoop en exploitatie van onroerende goederen. Veel particulieren dansen immers op een slappe koord als het gaat over occasionele inkomsten dan wel beroepsinkomsten.