Nieuwe norm permanente vorming ITAA

  • Rolf Declerck
    Lid van de Raad en Voorzitter van de Commissie Kwaliteitstoetsing ITAA
  • Level: geavanceerd
  • 1 uur
  • 2 weken
Write your awesome label here.
info
Prijs incl. BTW 
Leden van BAB-BKR Antwerpen ontvangen een voucher!
  • Duurtijd webinar: 1 uur 
  • Attest beschikbaar 

Nieuw digitaal platform inzake permanente vorming!

Naar aanleiding van de fusie tussen het IAB en het BIBF, waarbij het ITAA per 30 september 2020 tot stand is gekomen, was er ook de noodzaak om te komen tot een eengemaakte norm inzake de permanente vorming voor alle gecertificeerde en niet-gecertificeerde accountants en belastingadviseurs. Hiertoe heeft de ITAA-Raad, op zijn zitting van 1 december 2020, een nieuwe norm inzake permanente vorming goedgekeurd.
Deze norm is op 1 januari 2021 in werking getreden en is van toepassing op alle ITAA-leden.

Tijdens dit webinar gaat Rolf Declerck (lid van de Raad en Voorzitter van de Commissie Kwaliteitstoetsing), die tevens mee deel heeft uitgemaakt van de werkgroep die de nieuwe norm inzake permanente vorming heeft uitgewerkt, in op volgende zaken:

Het belang van permanente vorming voor alle ITAA-leden
De totstandkoming van de nieuwe norm permanente vorming n.a.v. de inwerkingtreding van het nieuwe Instituut
De voornaamste wijzigingen van deze nieuwe norm
Toekomstige ontwikkelingen: de lancering van een nieuw digitaal platform inzake permanente vorming