Boekhoudrecht | De jaarrekening opstellen en neerleggen volgens het verkort en micromodel

  • Patrick Valckx
    Bedrijfsrevisor
  • Level: geavanceerd
  • 3 uur
  • 6 maanden
Write your awesome label here.
info
Prijs inclusief BTW
  • Duurtijd webinar: 3 uur
  • Attest beschikbaar 

Gedetailleerd en actueel overzicht van de opmaak van de jaarrekening 

Het accuraat opstellen en het tijdig neerleggen van de jaarrekening is voor de economische beroepsbeoefenaar en het bestuursorgaan jaarlijks een belangrijk event in het ondernemingsgebeuren.

Deze conferentie geeft u een gedetailleerd en actueel overzicht van de opmaak van de jaarrekening volgens het verkort en microschema.

Bijzondere aandacht zal besteed worden aan een aantal geselecteerde adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen met betrekking tot de jaarrekening, de volledigheid van de toelichting, praktijkervaringen en actualia, evenals de voornaamste vennootschapswettelijke aspecten met betrekking tot de opmaak van de jaarrekening.