Fiscale procedure

 • Jan Tuerlinckx
  Kenneth Van Acker
  Kenneth Erneste 
  Advocaten
 • Level: geavanceerd 
 • 3 uur
 • 6 maanden
Write your awesome label here.
INfo
Prijs inclusief BTW 
 • Duurtijd webinar: 3 uur
 • Attest beschikbaar 

De verschillende fasen van de fiscale procedure en de rechtspositie van de belastingplichtige

De fiscale procedure houdt de spelregels in waaraan de contacten tussen de fiscale administratie en de belastingplichtige dienen te beantwoorden. Daar waar de fiscale administratie beschikt over een batterij aan onderzoeksbevoegdheden zijn de fiscale procedure en de correcte hantering daarvan van fundamenteel belang. Een gedegen kennis van de fiscale procedure staat de belastingplichtige of diens mandataris toe paal en perk te stellen aan fiscale buitensporigheden. In dit seminarie wordt aandacht besteed aan de verschillende fasen van de fiscale procedure en de rechtspositie van de belastingplichtige: welke rechten heeft hij/zij en welke middelen staan hem/haar ter beschikking.

De BTW-procedure bestaat niet. Hiermee bedoelt men dat de BTW-procedure niet in het Wetboek BTW wordt geregeld zoals de procedure die werd ingeschreven in het Wetboek Inkomstenbelasting. Ondanks dat de BTW-procedure niet in die mate werd geformaliseerd, volgt de BTW-procedure een zeker patroon. Het voordeel van de BTW-procedure is daarenboven dat het procesverloop in veel gevallen overeen kan gekomen worden met de behandelende ambtenaar op wie er geen dwingende termijnen van toepassing zijn, afgezien van verjaring. Thans is het wel van groot belang dat u zich bewust bent van de weinige regels die de BTW-procedure kleuren opdat u uw cliënten steeds op accurate wijze kan bijstaan en adviseren.