Registratierechten en erfbelasting

  • Dimitri Van Becelaere
    Advocaat
  • Level: geavanceerd
  • 2,5 uur
  • 6 maanden
Write your awesome label here.
INfo
Prijs inclusief BTW 
  • Duurtijd webinar: 2,5 uur
  • Attest beschikbaar

Deze cursus stelt u in staat om de basisbeginselen van registratierecht en erfbelasting toe te lichten aan uw cliënten en risico’s of opportuniteiten te kunnen herkennen

Het doel van dit webinar bestaat erin om de cijferberoeper vertrouwd te maken met de beginselen van de registratierechten en de erfbelasting.

Zonder al te gedetailleerd te willen zijn, worden de basiselementen van beide soorten belastingen uiteengezet. Waar nodig worden actuele wijzigingen of vernieuwingen geduid.

Na het volgen van dit webinar zal de geïnteresseerde cijferberoeper in staat zijn om de basisbeginselen van beide belastingen toe te lichten aan zijn of haar cliënten en zal hij of zij bepaalde risico’s of opportuniteiten kunnen herkennen.

Het webinar bestaat uit twee delen (registratierechten en erfbelasting).

Het eerste deel behandelt de registratierechten en focust meer in het bijzonder op het verkooprecht, het verdeelrecht en de schenkbelasting. Van deze belastingen wordt telkens ingegaan op hun toepassingsgebied, de tarieven en de eventuele uitzonderingen. Eveneens worden verrichtingen met vennootschappen besproken, zoals de inbreng van onroerend goed.

In het tweede deel wordt de erfbelasting stapsgewijs uiteengezet. Naast de algemene principes van de erfbelasting, komen ook de volgende zaken aan bod:

- De samenstelling en waardering van het actief
- De verschillende tarieven en categorieën van erfgenamen
- Vrijstellingen en belastingverminderingen

Ter afsluiting worden enkele ‘fictieve legaten’ besproken. Dit zijn verrichtingen die strikt genomen buiten de nalatenschap vallen, maar die in sommige gevallen ook tot de toepassing van erfbelasting kunnen leiden (e.g. levensverzekeringen en gesplitste aankopen).

Van de kijker wordt geen enkele voorkennis verwacht.