Nieuwe rulings

  • Steven Vanden Berghe
    Voorzitter Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken | FOD Financiën
  • Level: geavanceerd
  • 2 uur
  • 2 weken
Write your awesome label here.
info
Prijs inclusief BTW
Leden van BAB-BKR Antwerpen ontvangen een voucher!
  • Duurtijd webinar: 2 uur
  • Attest beschikbaar

Recente rulingbeslissingen 

Tijdens dit seminarie wordt de werking van de rulingdienst toegelicht. Focus wordt gelegd op recente rulingbeslissingen en ook afgewezen dossiers zoals opgenomen in het jaarverslag. Volgende topics worden besproken:

Kwalificatie van inkomsten | o.a. cryptomunten
Auteursrechten
Cafetariaplannen
Voordelen van alle aard
Kosten eigen aan de werkgever | circulaire 2021/C/20 van 26/2/2021
Sociale voordelen
Verkoop van aandelen in de personenbelasting
Gespreide belasting meerwaarden
Beroepskosten | o.a. MBA, tweede verblijf
Herstructureringen
Kapitaalvermindering | recente rechtspraak art. 344
VVPRbis
Liquidatiereserve