Update personenbelasting 2022

  • Pieter Debbaut
    Hoofd- en eindredacteur Belastinggids | Fiscaal adviseur Liantis | Docent Fiscale Hogeschool
  • Level: geavanceerd
  • 4 uur  
  • 2 weken
Write your awesome label here.
INFO 
Prijs incl. BTW
  • Duurtijd webinar: 4 uur
  • Attest beschikbaarKomen aan bod tijdens dit seminarie:

Alle wijzigingen in de aangifte AJ 2022: nieuwe codes (o.a. corona-steunmaatregelen, wijzigingen gezinsfiscaliteit, nieuwe belastingverminderingen en-kredieten) en alle ‘geschrapte’ codes (o.a. onroerende goederen gelegen in het buitenland) 

De formaliteiten van de aangifte: indieningstermijnen, voorstel van vereenvoudigde aangifte en controleacties

Nieuwigheden voor AJ 2023 e.v. (o.a. fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, verenigingswerk, voordelen alle aard)

Update woonfiscaliteit anno 2022

Rechtspraak / circulaires / parlementaire vragen