VZW en stichting: 3 jaar WVV-praktijk

  • Marleen Denef
    Prof. Dr. KU Leuven - campus Brussel | impact advocaten 
  • Level: geavanceerd 
  • 2 uur  
  • 2 weken
Write your awesome label here.
INFO 
Prijs incl. BTW
  • Duurtijd webinar: 2 uur
  • Attest beschikbaar

Is het verstandig om als VZW goederen of diensten op de reguliere economische markt aan te bieden?  

In dit webinar zoomt Prof. Dr. Marleen Denef in op de belangrijkste praktijkvraag voor vzw’s, met name de mogelijkheid om reguliere marktactiviteiten (vroeger: commerciële activiteiten) te ontwikkelen. 
Het WVV heeft elke beperking opgeheven, maar is het verstandig als vzw om dan zonder verdere overweging goederen en/of diensten op een reguliere economische markt aan te bieden ? Dat is de hamvraag van dit webinar. Prof. Denef onderbouwt het antwoord grondig. Daaruit blijkt dat er sterke argumenten kunnen zijn (waaronder de fiscaliteit) om toch goed te bezinnen voor men een vzw adviseert om aan deze activiteiten te beginnen.

Ook het alternatief van de “pseudo-verzelfstandiging” van een reguliere marktactiviteit in een aparte structuur (filialisering of personele unie) wordt toegelicht, evenals de omzetting in een CV erkend als sociale onderneming.

Daarnaast herhaalt Prof. Denef kort de belangrijkste nieuwigheden voor de werking van het bestuursorgaan en de algemene vergadering. Dit ter opfrissing van de overgangstermijn die afloopt op 31 december 2023. De vzw die in 2022 nog geen statutenwijziging doorvoerde, kan de voorbereiding ervan dus best op de bestuursagenda zetten begin 2023.