Privacy policy

Dit beleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website, en BAB-BKR Antwerpen, de eigenaar en aanbieder van deze website. Dit beleid is van toepassing op ons gebruik van alle door ons verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en alle services of systemen.

1. Definities en interpretaties

In dit beleid hebben de volgende termen, de volgende betekenis:
Account: betekent collectief de persoonlijke informatie, betalingsinformatie, en inloggegevens die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot materiaal en/of elk communicatiesysteem op de website;
Inhoud: betekendmeans alle tekst, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die wordt weergegeven op of deel uitmaakt van deze website;
Cookie: een klein tekstbestand dat door learn-on-web op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van deze website bezoekt. Dit stelt ons in staat om terugkerende bezoekers te identificeren en hun surfgedrag op de website te analyseren;
Data/gegevens: betekent gezamenlijk alle informatie die u op de website indient. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, accountgegevens en informatie die is ingediend met behulp van onze services of systemen;
Learn-on-web: een product van BAB-BKR Antwerpen, Ruggeveldlaan 755, 2100 Antwerpen
Service: betekent collectief alle online faciliteiten, hulpmiddelen, services of informatie die learn-on-web nu of in de toekomst via de website beschikbaar stelt;
Systeem: betekent elke online communicatie-infrastructuur die learn-on-web nu of in de toekomst via de website beschikbaar stel. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, berichtenborden, live chatfaciliteiten en e-maillinks;
Gebruiker / Gebruikers: betekent elke derde partij die toegang heeft tot de website en niet in dienst is van learn-on-web;
Website: betekent de website die u momenteel gebruikt (www.learn-on-web.be) en alle subdomeinen van deze site tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden.

2. Verzamelde data

Zonder beperking kunnen de volgende gegevens verzameld worden:
• 2.1 naam;
• 2.2 geboortedatum;
• 2.3 functie en beroep;
• 2.4 contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
• 2.5 demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
• 2.6 financiële informatie zoals creditcard- en bankkaartnummers;
• 2.7 IP addres (automatisch verzameld);
• 2.8 webbrowser type en versie (automatisch verzameld);
• 2.9 besturingssysteem (automatisch verzameld);
• 2.10 een lijst met URL's beginnend met een doorverwijzende website, uw activiteiten op deze website en de site waar u naar doorverwezen wordt;
• 2.11 Cookie-informatie (zie artikel 10 hieronder).

3. Ons gebruik van gegevens

 • 3.1 Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden door Learn-on-web bewaard zolang u de services en systemen op de website gebruikt. Gegevens die u verstrekt via elk communicatiesysteem dat wij u mogelijk verstrekken, kunnen voor een langere periode van maximaal een jaar worden bewaard.
 • 3.2 Tenzij we hiertoe verplicht of wettelijk zijn toegestaan, en met inachtname van artikel 4, worden uw gegevens niet aan derden verstrekt. Dit omvat onze gelieerde ondernemingen en/of andere bedrijven binnen onze groep.
 • 3.3 Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de principes van de Data Protection Act 1998. Zie artikel 9 hieronder voor meer informatie over beveiliging.
 • 3.4 Een of meer van de bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden vereist om u de best mogelijke service en ervaring te kunnen bieden bij het gebruik van onze website. In het bijzonder kunnen gegevens door ons worden gebruikt om de volgende redenen:
 • 3.4.1 interne administratie;
 • 3.4.2 verbetering van onze producten/diensten;
 • 3.4.3 verzending per e-mail van promotiemateriaal dat mogelijk interessant voor u is;
 • 3.4.4 contact opnemen voor marktonderzoek, mogelijk via e-mail, telefoon, fax of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken.

4. Websites en diensten van derde partijen

BAB-BKR Antwerpen kan van tijd tot tijd gebruik maken van de diensten van andere partijen voor het omgaan met zaken zoals, maar niet beperkt tot, betalingsafhandeling, levering van gekochte artikelen, zoekmachine-faciliteiten, reclame en marketing. De aanbieders van dergelijke diensten hebben geen toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens verstrekt door gebruikers van deze website. Gegevens die door dergelijke partijen worden gebruikt, worden alleen gebruikt in de mate die zij nodig hebben om de diensten uit te voeren waar Learn-on-web om vraagt. Elk gebruik voor andere doeleinden is ten strengste verboden. Verder moeten alle gegevens die door derden worden verwerkt, verwerkt worden binnen de voorwaarden van dit beleid en in overeenstemming met de Data Protection Act.

5. Veranderingen van bedrijfseigendom en controle

 • 5.1 BAB-BKR Antwerpen kan, van tijd tot tijd, haar activiteiten uitbreiden of verminderen en dit kan de verkoop van bepaalde divisies of de overdracht van zeggenschap over bepaalde divisies aan andere partijen inhouden. Gegevens die door gebruikers worden verstrekt, zullen, waar relevant voor elke divisie die zo is overgedragen, samen met die divisie, worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, volgens de voorwaarden van dit beleid, de gegevens mogen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze werden aangeleverd.
 • 5.2 In het geval dat alle door gebruikers ingediende gegevens op een dergelijke manier worden overgedragen, wordt vooraf contact met u opgenomen en wordt u op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Wanneer contact met u wordt opgenomen, krijgt u de keuze om uw gegevens te laten verwijderen.

6. Toegang tot uw gegevens beheren

 • 6.1 Waar u gegevens moet indienen, krijgt u de optie om het gebruik van die gegevens te beperken. Dit kan het volgende omvatten:
 • 6.1.1 gebruik van gegevens voor directe marketingdoeleinden;
 • 6.1.2 delen van gegevens met derde partijen.

7. Uw recht om informatie achter te houden

 • 7.1 U hebt toegang tot bepaalde delen van de website zonder dat u gegevens hoeft te verstrekken. Voor het gebruik van alle services en systemen die beschikbaar zijn op de website, moet u echter mogelijk accountinformatie of andere gegevens indienen.
 • 7.2 U kunt het gebruik van cookies door uw internetbrowser beperken. Zie artikel 10 voor meer informatie.

8. Toegang tot uw eigen gegevens

• 8.1 U hebt te allen tijde toegang tot uw account om uw gegevens te bekijken of te wijzigen. Mogelijk moet u uw gegevens wijzigen of bijwerken als bepaalde omstandigheden wijzigen. Aanvullende gegevens met betrekking tot uw marketingvoorkeuren kunnen ook worden opgeslagen. U kunt deze gegevens op elk gewenst moment wijzigen.
• 8.2 U hebt het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens op te vragen tegen betaling van een vergoeding van 150,00 EUR exclusief eventueel verschuldigde BTW.

9. Beveiliging

Gegevensbeveiliging is van groot belang voor Learn-on-web. Om uw gegevens te beschermen hebben we geschikte, fysieke, elektronische en managementprocedures ingesteld om online beveiligde gegevens te beschermen en te beveiligen.

10. Wijzigingen in dit beleid

BAB-BKR Antwerpen behoudt zich het recht om dit privacybeleid te wijzigen, omdat wij dit van tijd tot tijd noodzakelijk achten of omdat dit wettelijk vereist is. Alle wijzigingen worden op de website geplaatst. U wordt geacht de voorwaarden van het beleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen.

11. Contact met ons opnemen

Als er vragen zijn over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@learn-on-web.be